Yönetim Kurulu Üyeleri

Müdür: Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel (Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Esra Yücel (Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü)

Müdür Yardımcısı: Dr. Hilal Keklicek (Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Üyeler

Prof. Dr. Esra Akı (Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü)

Prof. Dr. Öznur Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Ayşen KÖSE (Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)

Öğr. Gör. Dr. Semra ŞAHİN (Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü)

Hacettepe Üniversitesi Çocuklarda Habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ankara