Araştırma Grubu Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Meral HURİ (Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü)

Araş. Gör. Dr. Filiz ARSLAN (Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü)

Araş. Gör. Ayşın NOYAN ERBAŞ (Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)

Araş. Gör. Esra ACAR ŞENGÜL (Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü)

Araş. Gör. Sibel BOZGEYİK (Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Araş. Gör. Kübra SEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Hacettepe Üniversitesi Çocuklarda Habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ankara